تبلیغات
ترنج فال|فال ازدواج|طالع بینی - طالع بینی چینی
تبلیغات
ads
    مکان تبلیغات شما
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
آمار سایت
stats
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظر سنجی
poll

لینکدونی
لینک های جالب از سراسر دنیای وبانسان  از ابتدای خلقت با روحیه کنجکاوی خود در پی یافتن سؤالات خویش بوده اند. در آغاز برای هر پدیده ای خدایی را می شناخت.
مثلاً اگر سیل می آمد، گمان می کرد که خدایان خشمگین شده اند.
طالع بینی های نخستین بر مبنای ستارگان شکل گرفت. انسان همه آسمان را صاحب عقل و شعور می دانست و گمان می برد که خدایان در آن هستند و از بالا تمتم حرکات آنان را زیر نظر می گیرند.
در حقیقت در ابتدا طالع بینی با خرافه و سحر و جادو همراه بود، اما بعدها راه خود را جدا نمود و حتی در دوره ای از تاریخ نیز در شمار درس های دانشگاهیی قرار گرفت.
طالع بینی چینی نیز بر اساس همین موارد به وجود آمد. بنیان طالع بینی چینی بر اساس ماه تولد است. یعنی در این نوع از طالع بینی، خصوصیات فردی برای هر ماه تولد و در هر سال چینی بیان می شود. در فرهنگ چین 12 سال وجود دارد که به نام حیوانات شناخته شده اند:
موش،گاو،ببر،گربه (خرگوش)،اژدها،مار،اسب،گوسفند،میمون،خروس،سگ و خوک. این سال ها پی در پی هم می آیند و بعد از رسیدن به سال دوزادهم یعنی سال خوک، مجدداً از ابتدا شروع می شود. یعنی سال بعد از خوک دوباره سال موش است.
حتماً با این سال ها آشنا هستید چون گاهی در نوروز خودمان نیز از آن ها یاد می شود و مثلاً می گویند امسال سال گربه است.
طالع بینی چینی بر اساس هر ماه تولد در هر سال بنا نهاده شده است. مثلاً خصوصیات اخلاقی متولدین بهمن در سال اژدها.
منشأ اکثر طالع بینی ها همان وضعیت ستارگان است که چندان هم بیراه نیست. بسیاری معتقدند که وضعیت کل جهان در هر جای از آن مؤثر است. یعنی وضعیت ستارگان در وضعیت زمین (به لحاظ نیروهای فیزیکی و ...) تأثیر دارد. و این نیروها در خصوصیات فردی و شخصیتی انسان ها تأثیر دارد.
حتماً شنیده اید "اوضاع قمر در عقرب است"، این اصطلاح در واقع یک اصطلاح نجوم است و مربوط به وضعیت قرارگیری صورت فلکی عقرب در آسمان است.
البته توجه به این نکته مهم است که طالع بینی و امثال آن هیچ گاه قطعیت ندارد، یعنی همان طور که نیروهای جهان در هنگام تولد بر روی فرد تأثیر می گذراند، نیروها و موارد دیگری نیز هستند که در طول زمان بر فرد اثر می کنند. بنابراین طالع بینی یک حالت کلی است که ممکن است فرد متولد یک ماه اصلاً هیچ کدام از خصوصیات بیان شده را دارا نباشد.

برای مشاهده طالع بینی هر سال، ابتدا با توجه به تاریخ تولدتان سال چینی مربوطه را پیدا کنید، سپس رو عبارت "مشاهده طالع بینی سال ..." کلیک نمایید.

 طالع بینی چینی سال موش
متولدین:

از بهمن سال 1326 تا بهمن سال 1327
از بهمن سال 1338 تا بهمن سال 1339
از بهمن سال 1350 تا بهمن سال 1351
از بهمن سال 1362 تا بهمن سال 1363
از بهمن سال 1374 تا بهمن سال 1375
از بهمن سال 1386 تا بهمن سال 1387

مشاهده طالع بینی سال موش
 طالع بینی چینی سال گاو
متولدین:

از بهمن سال 1327 تا بهمن سال 1328
از بهمن سال 1339 تا بهمن سال 1340
از بهمن سال 1351 تا بهمن سال 1352
از بهمن سال 1363 تا بهمن سال 1364
از بهمن سال 1375 تا بهمن سال 1376
از بهمن سال 1387 تا بهمن سال 1388

 طالع بینی چینی سال ببر
متولدین:

از بهمن سال 1327 تا بهمن سال 1329
از بهمن سال 1340 تا بهمن سال 1341
از بهمن سال 1352 تا بهمن سال 1353
از بهمن سال 1364 تا بهمن سال 1365
از بهمن سال 1376 تا بهمن سال 1377
از بهمن سال 1388 تا بهمن سال 1389

مشاهده طالع بینی سال ببر
 طالع بینی چینی سال گربه یا خرگوش
متولدین:

از بهمن سال 1329 تا بهمن سال 1330
از بهمن سال 1341 تا بهمن سال 1342
از بهمن سال 1353 تا بهمن سال 1354
از بهمن سال 1365 تا بهمن سال 1366
از بهمن سال 1377 تا بهمن سال 1378
از بهمن سال 1389 تا بهمن سال 1390

 طالع بینی چینی سال اژدها
متولدین:

از بهمن سال 1329 تا بهمن سال 1331
از بهمن سال 1342 تا بهمن سال 1343
از بهمن سال 1354 تا بهمن سال 1355
از بهمن سال 1366 تا بهمن سال 1367
از بهمن سال 1378 تا بهمن سال 1379
از بهمن سال 1390 تا بهمن سال 1391

مشاهده طالع بینی سال اژدها
 طالع بینی چینی سال مار
متولدین:

از بهمن سال 1331 تا بهمن سال 1332
از بهمن سال 1343 تا بهمن سال 1344
از بهمن سال 1355 تا بهمن سال 1356
از بهمن سال 1367 تا بهمن سال 1368
از بهمن سال 1379 تا بهمن سال 1380
از بهمن سال 1391 تا بهمن سال 1392

مشاهده طالع بینی سال مار
 طالع بینی چینی سال اسب
متولدین:

از بهمن سال 1332 تا بهمن سال 1333
از بهمن سال 1344 تا بهمن سال 1345
از بهمن سال 1356 تا بهمن سال 1357
از بهمن سال 1368 تا بهمن سال 1369
از بهمن سال 1380 تا بهمن سال 1381
از بهمن سال 1392 تا بهمن سال 1393

مشاهده طالع بینی سال اسب
 طالع بینی چینی سال بز
متولدین:

از بهمن سال 1333 تا بهمن سال 1334
از بهمن سال 1345 تا بهمن سال 1346
از بهمن سال 1357 تا بهمن سال 1358
از بهمن سال 1369 تا بهمن سال 1370
از بهمن سال 1381 تا بهمن سال 1382
از بهمن سال 1393 تا بهمن سال 1394

 طالع بینی چینی سال میمون
متولدین:

از بهمن سال 1334 تا بهمن سال 1335
از بهمن سال 1346 تا بهمن سال 1347
از بهمن سال 1358 تا بهمن سال 1359
از بهمن سال 1370 تا بهمن سال 1371
از بهمن سال 1382 تا بهمن سال 1383
از بهمن سال 1394 تا بهمن سال 1395

مشاهده طالع بینی سال میمون
 طالع بینی چینی سال خروس
متولدین:

از بهمن سال 1335 تا بهمن سال 1336
از بهمن سال 1347 تا بهمن سال 1348
از بهمن سال 1359 تا بهمن سال 1360
از بهمن سال 1371 تا بهمن سال 1372
از بهمن سال 1383 تا بهمن سال 1384
از بهمن سال 1395 تا بهمن سال 1396

مشاهده طالع بینی سال خروس
 طالع بینی چینی سال سگ
متولدین:

از بهمن سال 1336 تا بهمن سال 1337
از بهمن سال 1348 تا بهمن سال 1349
از بهمن سال 1360 تا بهمن سال 1361
از بهمن سال 1372 تا بهمن سال 1373
از بهمن سال 1384 تا بهمن سال 1385
از بهمن سال 1396 تا بهمن سال 1397

مشاهده طالع بینی سال سگ
 طالع بینی چینی سال خوک
متولدین:

از بهمن سال 1337 تا بهمن سال 1338
از بهمن سال 1349 تا بهمن سال 1350
از بهمن سال 1361 تا بهمن سال 1362
از بهمن سال 1373 تا بهمن سال 1374
از بهمن سال 1385 تا بهمن سال 1386
از بهمن سال 1397 تا بهمن سال 1398

مشاهده طالع بینی سال خوک